REKRUTACJA DO ODDZ. PRZEDSZKOLNYCH 2019_2020

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kornatce informuje, że w dniu 29.03.2019 r. została podana do publicznej wiadomości lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych.
W dniach od 01.04.2019 r. od godz. 1200 do 15.04.2019 r. do godz. 1500 rodzice kandydatów zakwalifikowanych proszeni są o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego (w postaci pisemnego oświadczenia).
potwierdzenie woli